Tytuł artykułu: Stabilizacja mieszanin popiołowo-żużlowych spoiwami hydraulicznymi do celów budownictwa drogowego

Autorzy: ZAWISZA, E., GRUCHOT, A., BIGOS, M.

Słowa kluczowe: mieszanina popiołowo-żużlowa, stabilizacja, wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność

Streszczenie: Artykuł zawiera wyniki badań stabilizacji mieszaniny popiołowo-żużlowej pochodzącej ze składowiska Elektrociepłowni „Kraków”: cementem, wapnem, spoiwami Terramix F22,5 i Solitex. Badania obejmowały określenie podstawowych parametrów geotechnicznych oraz wytrzymałości na ściskanie bez dodatku spoiwa i z dodatkiem 3, 6 i 8% po 7 i 28 dobach pielęgnacji oraz po 28 dobach pielęgnacji próbek poddanych cyklom zamrażania i odmrażania. Wyniki przeprowadzonych badań i analiz odniesiono do przedmiotowych norm i dokonano oceny przydatności stabilizowanej mieszaniny popiołowo-żużlowej do celów budownictwa drogowego.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.12

Cytowanie w stylu APA: Zawisza, E., Gruchot, A. & Bigos, M. (2018). Stabilizacja mieszanin popiołowo-żużlowych spoiwami hydraulicznymi do celów budownictwa drogowego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (2), 123-131. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.12

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Zawisza, Gruchot & Bigos, 2018), następne powołania: (Zawisza i inni, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Zawisza, Eugeniusz, Andrzej Gruchot, Marcin Bigos. "Stabilizacja mieszanin popiołowo-żużlowych spoiwami hydraulicznymi do celów budownictwa drogowego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 80 ser., vol. 27, nr 2, (2018): 123-131. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.12.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Zawisza, Gruchot, & Bigos 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_80art3pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back